Loading...

Friday, 26 October 2012

Lampiran Aktiviti RPH Objektivisme


Lampiran Aktiviti RPH Objektivisme 1
Aktiviti : 1.B
4. Perkataan yang dicetak berwarna ialah penanda wacana. Isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan penanda wacana yang betul.
a. _____________ banyak muridnya yang berminat untuk menyertai perkhemahan itu, Cikgu Kahar terpaksa menyewa dua buah bas.
b. Boon Seng kecewa kerana Cikgu liza mengenakan cagaran kepada peminjam. ___________ dia tidak berputus asa untuk memujuk Cikgu Liza agar mengurangkan kadar cagaran tersebut.
c. ______________ pada mulanya ibu Azli kurang berrsetuju dengan rancangan Azli, akhirnya dia membenarkan Az;li menyertai perkhemahan tersebut.
d. ______________ Cikgu Liza tidak memberikan kata putus, mereka terus memujuknya sehingga berjaya.
e. ______________ guru besar berjaya dipujuk oleh Ranjit ___________ Cikgu Liza yang lembut hatinya.

Lampiran aktiviti RPH Objektivisme 2
Aktiviti : 2.A
3. Senaraikan kata ganda yang terdapat dalam catatan mengikut kategori di bawah.
Bil
Kata Ganda Penuh
Kata Ganda Berentak
Kata Ganda Separa
1.
Murid-murid
Batu-batan
Kekuda
2.3.4.5.6.
Aktiviti : 2.C
2. Bayangkan kamu berada di dasar laut. Kamu melihat banyak hidupan di dasar laut tersebut.
a. Bina lima ayat tunggal berdasarkan keadaan di dasar laut.
    1. _______________________________________________________________________
    2. _______________________________________________________________________
    3. _______________________________________________________________________
  4. _______________________________________________________________________
  5. _______________________________________________________________________
b. Senaraikan kata adjektif yang berkaitan dengan hidupan itu.
   _____________, _____________, _____________, _____________, _______________
c. Bina lima ayat majmuk dengan menggunakan kata adjektif bagi menggambarkan keadaan di dasar laut.
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lampiran Aktiviti RPH Objektivisme 3
Aktiviti : 3.B
2. Berdasarkan peta minda, tulis isi penting dan isi sampingan serta contoh dalam jadual di bawah. Lihat contoh.
Nombor
Isi Penting
Isi Sampingan
Contoh
1.
Perasa minuman
·         Jus minuman berkhasiat
·         Menyejukkan badan
Bunga roselle
2.
3.
4.
5.
6.
Lampiran RPH Konstruktivisme 1
Aktiviti : 1.A
2. Kamu telah menghubungi seorang pengusaha bas sekolah bagi mendapatkan penjelasan tentang perkhidmatan bas ke tempat perkhemahan. Tulis dialog kamu selengkapnya. Gunakan frasa di bawah dalam dialog kamu.

Wang cagaran        mengurangkan kadar sewa       kaedah pembayaran      jarak perjalanan    
                                             
                                              harga tambang kanak-kanak     


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lampiran Aktiviti RPH Konstruktivisme 2
Aktiviti : 1.B
4. Isikan tempat kosong dalam ayat bawah dengan penanda wacana yang betul.
 a. _______________ banyak muridnya yang berminat untuk menyertai perkhemahan itu, Cikgu Kahar terpaksa menyewa dua buah bas.
b. Boon Seng kecewa kerana Cikgu Liza mengenakan cagaran kepada peminjam. __________                        
dia tidak berputus asa untuk memujuk Cikgu liza agar mengurangkan kadar cagaran tersebut.
c. __________ pada mulanya ibu Azli kurang bersetuju dengan rancangan Azli, akhirnya dia membenarkan Azli menyertai perkhemahan tersebut.
d. __________ Cikgu Liza tidak memberikan kata putus, mereka terus memujuknya sehingga berjaya.
e. ________ guru besar berjaya dipujuk oleh Ranjit _______ Cikgu Liza yang lembut hatinya.

Lampiran Aktiviti RPH Konstruktivisme 3
Aktiviti : 2.A
5. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu contohi daripada catatan Boon Seng. Buat dalam satu perenggan. Panjang tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Lampiran Aktiviti RPH Konstruktivisme 4
Aktiviti : 2.B
2. Tulis isi penting dan isi sampingan berdasarkan rencana di atas.
Isi Penting
Isi Sampingan
Perkara utama berkaitan tentang tajuk.
Contoh: Madu lebah
Ayat yang menjelaskan isi penting. Contoh : Madu lebah dijual dengan harga yang tinggi.  

1.2.3.

Lampiran Aktiviti RPH Konstruktivisme 5
Aktiviti : 2.C
1.    Senaraikan kata adjektif yang terdapat dalam petikan tadi.
________________, _______________, ________________, __________________,                                             
________________, _______________, ________________, __________________,
________________, _______________, ________________, __________________,
________________, _______________, ________________.
            Kategorikan mengikut kategori yang betul.
Jenis Kata Adjektif
Warna
Ukuran
Bentuk
Jarak
Pancaindera
Sentuh
Pandang
Merah
rendah
bengkok
dekat
licin
Cantik


2.    Bayangkan kamu berada di dasar laut. Kamu meilhat banyak hidupan di dasar laut tersebut.
a.    Bina lima ayat tunggal berdasarkan keadaan di dasar laut.
1.    ________________________________________________________________
2.    ________________________________________________________________
3.    ________________________________________________________________
4.    ________________________________________________________________
5.    ________________________________________________________________

b.    Senaraikan kata adjektif yang berkaitan dengan hidupan itu.
____________, ___________, ____________, ___________, ________________
c.    Bina lima ayat majmuk dengan menggunakan kata adjektif bagi menggambarkan keadaan di dasar laut.
1.    ________________________________________________________________________________________________________________________________
2.    ________________________________________________________________________________________________________________________________
3.    ________________________________________________________________________________________________________________________________
4.    ________________________________________________________________________________________________________________________________
5.    ________________________________________________________________________________________________________________________________

 Aktiviti RPH Konstruktivisme 6 –  Aktiviti 3.A semua dalam cetakan(Buku Teks)

Lampiran Aktiviti RPH Konstruktivisme 7
Aktiviti : 3.B
2.Berdasarkan peta minda, tulis isi penting dan isi sampingan serta contoh dalam jadual di bawah.
Nombor
Isi Penting
Isi Sampingan
Contoh
1.
Perasa minuman
·         Jus minuman
·         Menyejukkan badan
Bunga roselle
2.
3.

4.

5.

6.
3.    Berdasarkan peta minda, tulis sebuah karangan yang bertajuk “Kepentingan Bunga” dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Panjang 80 patah perkataan.
Tajuk : Kepentingan Bunga
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Lampiran aktiviti RPH Konstruktivisme 8
Aktiviti : 3.C
Tulis sepucuk Surat Kiriman Tak Rasmi dengan format yang betul. Panjang 80 patah perkataan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lampiran Aktiviti RPH Model ASSURE
Nama : ________________________                                      Tarikh : ___________________
Aktiviti : 3.C – Untuk Kumpulan A
Balas surat kawan kamu berpandukan pernyataan dan gambar di bawah.
                                                                                                     __________________________
                                                                                                     __________________________
                                                                                                     __________________________
                                                                                                     __________________________
                                                                                                    __________________________
            _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        Sahabatmu.
                                                                                                        ________________________


  

Aktiviti Untuk Kumpulan B
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________

Menemui sahabatku __________________________________________ berada di ____________________________________________________________________________
Bagaimanakah keadaan ________________________________________________________
Saya di sini __________________________________________________________________
___________________,
Maafkan saya kerana _________________________________________________________
Sejak kebelakangan ini saya agak _______________________________________________
Kerana mengikuti aktiviti ____________________________________________ pihak sekolah.
Pelbagai aktiviti telah kami lakukan seperti sebelum berangkat ke _______________________
kami telah berkumpul bagi mendengarkan _________________ daripada guru pengiring tentang peraturan dan aktiviti yang akan kami lakukan semasa perkhemahan.
__________________,
Aktiviti perkhemahan itu amat ____________ sekali. Saya berjanji akan mengiringkan gambar-gambar saya kepada kamu nanti.
Sehingga di sini sahaja _________ saya. Semoga ramai di antara kawan-kawan kita yang akan menyertai aktiviti perkhemahan di masa-masa yang akan dating kerana banyak _________nya.
________________.
                                                                                                               Sahabatmu,
                                                                                                               ____________________


Aktiviti Untuk Kumpulan C
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________
                                                                                                      _________________________

Menemui sahabatku __________________________________________ berada di ________.
Bagaimanakah keadaan ________________________________________________?
Saya di sini _______-_______ selalu. Maafkan saya kerana __________________ membalas surat _______________. Sejak kebelakangan ini saya agak _____________ kerana mengikuti aktiviti _____________________ yang dianjurkan pihak sekolah.
Pelbagai aktiviti telah kami lakukan seperti sebelum berangkat ke tapak  _________________
kami telah berkumpul bagi mendengarkan _________________ daripada guru pengiring tentang peraturan dan aktiviti yang akan kami lakukan semasa perkhemahan.
__________________,
Aktiviti perkhemahan itu amat ____________ sekali. Saya berjanji akan mengiringkan gambar-gambar saya kepada kamu nanti.
Sehingga di sini sahaja _________ saya. Semoga ramai di antara kawan-kawan kita yang akan menyertai aktiviti perkhemahan di masa-masa yang akan dating kerana banyak _________nya.
________________.
                                                                                                               Sahabatmu,
                                                                                                               ____________________

No comments:

Post a Comment